Różnice między ceną zakupu, a ceną nabycia

0
907

Prowadzenie własnej działalności wiąże się z koniecznością posiadania środków własnych, które służyć nam będą do realizacji celów w danym przedsiębiorstwie i danej branży. W momencie zakładania działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dysponować majątkiem o wielkości 5 000 złotych. Kwota ta może zostać zdeponowana zarówno w gotówce jak i w postaci majątku trwałego czy wartości niematerialnych i prawnych. Majątkiem umieszczonym w ramach aktywów trwałych może być komputer, drukarka, samochód czy nawet lodówka przechowująca jedzenie jeśli zajmujemy się sprzedażą lub dystrybucją produktów spożywczych.

W miarę upływu czasu, kiedy działalność będzie się rozwijać możemy poszerzać ilość posiadanych przez nas środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Pewnie w wielu przypadkach konieczne stanie się również zatrudnienie dodatkowych pracowników, którzy wspólnie tworzyć będą dobro Twojej firmy. Wróćmy jednak do środków trwałych. Jakie są koszty ich zakupu? Czy cena nabycia jest im równa?

Zwrócić uwagę należy na fakt, że cena zakupu a cena nabycia mimo, że brzmią bardzo podobnie, nie oznaczają tego samego. Mogą jednak, w pewnych uzasadnionych przypadkach być sobie równe i wtedy mogą być stosowane zamiennie. Cena zakupu jest bowiem cena, za którą kupujemy dany środek trwały, w przypadku podatników Vat jest to cena netto czyli cena bez podatku, a w przypadku przedsiębiorców zwolnionych z Vat jest całkowitym kosztem ponoszonym przy zakupie. Natomiast cena nabycia to cena zakupu powiększona o koszty związane z przewiezieniem środka trwałego na miejsce używania. Zaliczane są do niej wszelkie koszty transportu , jego ubezpieczenia czy wyładunku.

Prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga więc znajomości tych podstawowych pojęć do tego stopnia, by zarządzający wiedział w jaki sposób dany środek trwały może zostać ujęty w ewidencji księgowej. Pojęcia te są proste i nie wymagają specjalistycznej wiedzy, jednak potrafią przyczynić się do poprawy działalności naszego przedsiębiorstwa.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here